Rozběhni se z chůze za 28 dnů
>>Kurz ZDARMA<<

2023

Klikni TADY

Mohou ženy běžet rychleji než muži?

Často na našich běžeckých setkáních říkám. "Každý jsme jiný...." Největším rozdílem je naše pohlaví. Tedy zda jsme muž nebo žena.  Zeptal jsem se tady na blogu, zda ženy spalují tuky lépe než muži. 75% nehlasovalo správně.  Ženy totiž spalují tuk lépe než muži. Ony dokonce také spalují i cukry (sacharidy)) efektivněji, ale neuchovávají glykogen stejně dobře jako muži, když jedí sacharidy.  Tato okolnost je převyšuje první dvě výhody popsané v úvodu. Podobně mají ženy tendenci více ukládat tělesný tuk.  Z těchto a dalších důvodů mají ženy v průměru výrazně nižší aerobní kapacitu než muži. 

Ženy mohou porazit muže, ale .....

Samozřejmě, že ženy mohou porazit muže, protože existují ženy, které mohou mít více svalů (rychlejší pohyb nohou), nebo více hemoglobinu (aby se svalům dodalo větší množství kyslíku), lepší ekonomiku a styl běhu.  Nicméně, muži mají mnohem více testosteronu (který buduje svaly) a hemoglobinu než ženy. Obecně jsou tedy muži stále rychlejší než ženy. 

Odkazy o běhání a hubnutí

VIZUALZENY

Nadváha a obezita

Nadváha je předstupeň obezity. Přináší zvýšené riziko zdravotních komplikací. Nadváha  je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem tělesné hmotnosti (body-mass index, BMI) v rozmezí 25 až 30.

Obezita, česky otylost je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.  Obezita je  definována indexem tělesné hmotnosti (body-mass index – BMI) vyšším než 30.