Rozběhni se z chůze za 28 dnů
>>Kurz ZDARMA<<

2023

Klikni TADY

35.060 Kč pro Štěpánka

Zářivky 2019 podpořily  Štěpánka z Ostravy částkou 35.060 Kč. Vybranou částku předal Eda společně s ostatními naší komunity Prostě běž! v Ostravě dne 19. října 2019. 

 stepanek

Štěpánek z Ostravy se narodil 4 měsíce před termínem ve 24. týdnu těhotenství. Vážil pouhých 700g s mírou 32cm. Při rizikovém porodu koncem pánevním došlo k trakčnímu poranění lumbosakrálního plexu v oblasti míchy a následkem zranění má doživotně porušené periferní nervy a ochrnutou pravou dolní končetinu.  V inkubátoru strávil necelé 4 měsíce a po 123 dnech ho pouštěli domů. Je to  bojovník, který si vybojoval život od prvního nadechnutí, kdy nebylo třeba ho křísit, prošel si těžkým zápalem plic, několika transfúzemi krve a operací skrotálních kýl.

Štěpánkova diagnóza

Periferní monoparéza pravé dolní končetiny s akrální plegií, hypotrofií svalovou a inkontinencí. Frustní spastická paréza levé dolní končetiny se sekundární deformitou páteře a poruchou růstu.

Terapie a rehabilitace

Již od inkubátoru jsme začali cvičit Bobath koncept a v terapii pokračujeme stále. 1x v týdnu dojíždíme na pravidelnou rehabilitaci do Fakultní nemocnice, která je hrazena zdravotní pojišťovnou a 1x v týdnu dojíždíme na rehabilitaci, která není hrazena zdravotní pojišťovnou do soukromého zařízení Fyziobeskyd (www.fyziobeskyd.cz) ve Frýdku Místku. Zde rovněž absolvujeme několik intenzivních pobytů (3-4), které obnáší 1-2hodiny cvičení denně po dobu 2-3týdnů. Tato terapie je velice časově i finančně náročná, ale přináší nám nejlepší výsledky a posouvá Štěpánka v jeho vývoji dopředu. Momentálně jsme ve fázi udržovací, kdy se snažíme Štěpánkovi ulevit od každodenních bolestí páteře, zabránit rozvoji sekundárních deformit a věříme, že lékařské konzilium a technika najde způsob, jak v terapii pokračovat a umožnit Štěpánkovi co nejkvalitnější život s jeho celoživotním hendikepem. Také navštěvujeme soukromé zařízení Senza Ergo (www.senzaergo.cz), kde se zaměřujeme na ergoterapii. Mezi naši nejoblíbenější rehabilitaci patří intenzivní týdenní hipoterapie, na kterou jezdíme 2x ročně do Bohuslavic u Jihlavy (www.chmirakl.cz) a 1x ročně do Strážné v Krkonoších (www.caballinus.cz/). Zde kromě hipoterapie na koni probíhá i canisterapie, muzikoterapie, výtvarný program a aktivity s využitím koní.  1x ročně jezdíme do lázní Klimkovice na měsíční lázeňský pobyt. Od září 2015 byl integrován do logopedické třídy MŠ Srbská s asistentem pedagoga mezi zdravé děti. Děti se k němu velice pěkně chovají, pomáhají mu a Štěpánek je mezi nimi opravdu moc šťastný. 

Štěpánek dnes

Štěpánkovi je 7 let, je velice společenský, komunikativní a usměvavý kluk. Po psychické stránce je naprosto v pořádku. Má radost ze života a velkou vůli překonávat překážky. V interiéru leze po čtyřech a stoj ve vertikále mu umožňují protetikou vyrobené ortézy na obě nohy, díky kterým se dokáže pohybovat prostřednictvím trojbodových berlí. Jelikož jedna noha je hodně přetěžována a chůzi na delší vzdálenosti nezvládá, využívá Štěpánek aktivní mechanický vozík firmy Medicco, který mu umožňuje svobodu pohybu.

Štěpánek má rád knížky o přírodě, rád jezdí na speciální tříkolce Loped, ve volném čase chodíme do přírody na speciálním kočárku Speko, učíme se jezdit na handbiku, v zimě jezdíme na kurzy monoski, které pořádá Centrum hendikepovaných lyžařů v Krkonoších a již dva roky trénuje atletiku v klubu AOZTP, kde se účastní i svých závodů pro hendikepovanou mládež a má ve sbírce pár medailí.

Rodina Štěpánka

Čtyřčlenná rodina, která pochází z Ostravy. Vychovává dva syny – Matěj (14let), studuje na víceletém gymnáziu, dobře se učí a hraje badminton a mladší je Štěpán, o které pečuje maminka (účastnice kurzu Prostě běž!). Výdělečně činným je potom Štěpánkův táta.

Maminka k tomu říká: "Život s hendikepem není lehký, člověk se vzdá svého osobního života na úkor celoživotní rehabilitace a péče, ale přinesl nám do života i jiný pohled, více pokory a spoustu dobrých přátel. Mezi tajemství šťastného života patří neustálé drobné radosti a ty jsme se naučili vnímat a vychutnávat v našem celoživotním boji s hendikepem.

Podpora ze strany státu a zdravotních pojišťoven je minimální. Abychom mohli Štěpánkovi dopřát kvalitní rehabilitační péči, jsme vděčni za jakoukoliv finanční podporu ze strany rodiny, přátel, nadací a všech dobrých lidiček, kterým není život Štěpánka lhostejný.

Případným dárcům za jakoukoliv pomoc předem moc děkujeme a velice si jejich pomoci vážíme, protože bez Vás by to opravdu nešlo."